Általános közzétételi lista

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.4. Ügyfélszolgálati adatok

I.5. Testületi szervre vonatkozó adatok – Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége – nem releváns

I.6. A felügyelt költségvetési szervek – A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv – nem releváns

I.7. Gazdálkodó szervezetek – A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek – nem releváns

I.8. Közalapítványok – A szerv által alapított közalapítványok – nem releváns

I.9. Költségvetési szervek – A szerv által alapított költségvetési szervek – nem releváns

I.10. Lapok – A szerv által alapított lapok – nem releváns

I.11. Felettes szerv – Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 • II.1.1. A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
 •  II.1.2. Alapító okirat
 •  II.1.3. Szervezeti és Működési Szabályzat , Igazgatói utasítás

II.1.5. Adatvédelem

 • II.1.5.1.  Adatvédelmi Szabályzat
 •  II.1.5.2. Adatkezelési tájékoztató
 •  II.1.5.3. Adatvédelmi tisztviselő

II.2. Tevékenység tájékoztató – Országos illetőségű szervek, valamint a fővárosi kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató – nem releváns

II.3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai – nem releváns

II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok – nem releváns

II.5. Közszolgáltatások - A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy a költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások – nem releváns 

II.6. A szerv adatbázisai, nyilvántartásai

II.7. Nyilvános kiadványok

II.8. Döntéshozatal, ülések – nem releváns

II.9. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok – Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések – nem releváns

II.10. Hirdetmények

II.11. Pályázatok

II.12. Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések

2020.

2021.

2022.

2023.

II.13. Közérdekű adatok igénylése

II.14. Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés

 • Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és beruházásokról 2019
 • Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és beruházásokról 2020

II.15. Közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

II.16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések – nem releváns

II.17. Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nem releváns

II.18. Különös és egyedi közzétételi lista – nem releváns

II.19. Újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás – nem releváns

II.20. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek – nem releváns

II.21. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak – nem releváns

II.22. A közadatok újrahasznosításával kapcsolatos jogorvoslati tájékoztatás – nem releváns

II.23. Közadatok újrahasznosítására kötött szerződések – nem releváns

II.24. Kulturális közadatok digitalizálására vonatkozó megállapodások– nem releváns

II.25. Közadatra vonatkozó szervezeti szabályzók– nem releváns

II. 26. A BNPI Esélyegyenlőségi terve

III. Gazdálkodási adatok

III.1. Költségvetések, beszámolók

 • III.1.1. Éves költségvetések
 • III.1.2. Számviteli beszámolók
 • III.1.3. A költségvetés végrehajtása, éves költségvetés beszámolója

III.2. Foglalkoztatottak – Foglalkoztatottak létszáma és személyes juttatásai

III.3. Támogatások – A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott költségvetési támogatások – nem releváns

III.4. Szerződések – Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

III.5. Koncessziók – A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok - nem releváns

III.6. Egyéb kifizetések – A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések – nem releváns

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések, szerződések

III.8. Közbeszerzés – Közbeszerzési információk