Ajánlattételi felhívás - étterem üzemeltetése

2020. július 20.

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kezelésében levő Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban található étterem-konyha bérbeadása, étterem üzemeltetése.

I. Ajánlatkérő:

Neve: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
Címe: 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.
Képviselője: Cseri Dávid, igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazatvezető
Telefon: +36-36-564-400
E-mail: 

Kapcsolattartó neve: Cseri Dávid
Telefon: +36-36-564-400
E-mail: 

II. A beszerzés tárgya: Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad kezelésében levő Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban található étterem-konyha bérbeadása, étterem üzemeltetése.

Az épület felosztása:

földszint:

 • 140 m2 étterem, kiszolgáló helyiség, pizzázó pulttal
 • 160 m2 konyha, személyzeti mosdók
 • vendég wc-k (női, férfi, mozgáskorlátozott)
 • iroda

I. szint:

 • 30 m2 szabad terület
 • 1 db női, 1 db férfi wc
 • kb. 100 m2 gépészeti helyiségek

II. szint:

 • 112 m2 „
 • kávézó”étellift

Az épülethez tartozik még tetőterasz is.

III. A szerződés típusának meghatározása: Bérleti szerződés.

IV. A szerződés időtartama: 60 hónapos (5 éves) határozott idejű Bérleti szerződés.

V. A teljesítés helye: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont épülete, Szilvásvárad, Szalajka-völgy 1.

VI. Fizetési feltételek:

Ajánlattévő a bérleti díjat az Ajánlatkérő havonta, tárgyhó 8. napjáig kiállított számlája alapján, az abban megjelölt fizetési határidőben.
A bérleti díjon felül a közművek (víz, gáz, villamosenergia) külön fizetendők.
A keletkező hulladék, beleértve a veszélyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.

VII. Alkalmassági követelmények:

Ajánlattevő rendelkezik a felhívás tárgyában meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges végzettséggel, legalább 5 éves üzemeltetési gyakorlattal.
A bérleti idő tartamára hasznosítási, üzemeltetési terv benyújtása az ajánlattétel részét kell, hogy képezzék.
Az üzlethelyiségben kizárólag olyan tevékenység végezhető, amely nem jár rendkívüli zajhatással, szaghatással, környezete szennyezésével, a Szalajka-völgy vendégeinek, nyugalmának és a lovas stadion üzemelésének zavarásával, valamint nem sérti az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad érdekeit, alapfeladatának ellátását.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:

 • A legmagasabb megadott nettó bérleti díj, alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
 • Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötés előtt saját hatáskörében kizárjon egyes tevékenységeket. Franchise rendszerben végezni kívánt tevékenység esetében meg kell adni az adott franchise rendszer és jogtulajdonosának nevét, elérhetőségét is.
 • Ajánlatkérő kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az esetleges fejlesztések megvalósulása esetén a határozott időtartam lejárta előtt a bérleti jogviszonyt mindennemű kártalanítás nélkül 4 hónapos felmondási idővel felmondhatja
 • Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálásánál egyéb szempontokat is figyelembe vegyen.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása:

Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlásra lehetőség nincs.
A helyiség megtekintésére előzetes egyeztetés alapján lehetőséget biztosítunk.
Bővebb műszaki információ, időpont egyeztetés:
Horváth István, tel.: 20-533-1284

X. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. július 20. 12:00 óra

Az ajánlatok benyújtásának helye:

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad
3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

Az ajánlatok benyújtásának módja:

Személyesen, postán, vagy elektronikusan.
Személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén az ajánlatnak határidőre be kell érkeznie Ajánlatkérőhöz.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Étterem üzlethelyiség bérleti ajánlata. Értékelés előtt nem bontható fel!”

XI. Az ajánlatok felbontásának

 • helye: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

 • időpontja: 2020. július 21. 10:00 óra

A bontáson részvételre jogosultak:

 • Cseri Dávid igazgatói feladatokat ellátó állattenyésztési ágazatvezető
 • Dr. Áncsán András jogi képviselő
 • Zavadil Erika, gazdasági vezető

XII. ajánlatok elbírálása:

Az ajánlatokat Ajánlatkérő zártkörben, tárgyalás nélkül bírálj el.

XIII. A szerződéskötés tervezett időpontja:

Az ajánlatok kiértékelését követően, legkésőbb 2020. július 31. napjáig.
Hatályba lépése: 2020. augusztus 01. napja.
A nyertes pályázó a szerződéskötéssel egy időben két havi bérleti díjnak megfelelő kauciót (óvadékot) köteles megfizetni.
Az üzlethelyiségek birtokbaadásának tervezett legkésőbbi időpontja: 2020. augusztus 1. napja.
A tényleges időpont a szerződéskötéskor kerül rögzítésre.

XIV. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Az ajánlattévő adatait, elérhetőségét.
 • Az ajánlott nettó, havi bérleti díjat.

Az ajánlat mellékleteként benyújtandó dokumentumok:

 • Hasznosítási, üzemeltetési terv
 • Végzettséget, szakmai alkalmasságot igazoló dokumentumok
 • Ajánlattevő vállalkozás bejegyzését és a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges tevékenységi kört igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, vállalkozói igazolvány) másolata
 • Aláírási címpéldány vagy aláírásminta
 • Igazolás, hogy Ajánlattévőnek nincs köztartozása
 • Nyilatkozat, hogy a kaució megfizetésére Ajánlattevő rendelkezik fedezettel

Benyújtható még, de nem kötelező:

 • Referenciák

XVI. Ajánlattételi eljárás érvénytelen, amennyiben:

 • Az ajánlott bérleti díjak az Ajánlatkérő alacsonynak ítél.
 • A benyújtott ajánlattételi dokumentációk egyike sem felel meg az ajánlattételi felhívásban kiírt feltételeknek.

XVII. Ajánlattévőket a beszerzési eljárást lezáró döntésről,

az ajánlatok elbírálásáról nemlegesség és az ajánlattételi eljárás érvénytelensége esetén is írásban értesítjük.

Szilvásvárad, 2020. június 16.

Cseri Dávid
igazgatói feladatokat ellátó
állattenyésztési ágazatvezető