ÁLLÁSHIRDETÉS

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi és Számviteli Osztály

pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony, kormánytisztviselő munkakörben.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, 3348 Szilvásvárad, Egri út 16.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

Ellátandó feladatok:

 

 • ellátja a pénztárosi feladatokat,
 • gondoskodik a számlák és egyéb számviteli bizonylatok utalásáról,
 • rögzíti a banki forgalmat és betölti naponta a kincstári kivonatokat,
 • elvégzi az érvényesítési feladatokat
 • vezeti a szigorú számadású bizonylatok folyamatos naprakész nyilvántartását, a bizonylatok pótlását,
 • feladata a külső pénztárak jelentéseinek feldolgozása, a belépőjegyek nyilvántartása és az értékesítők elszámoltatása,
 • vezeti az ÁMGSZ bélyegző nyilvántartását,
 • egyezteti a sajátos elszámolások pénzforgalmi tételeit,
 • közreműködik a gazdálkodási szabályzatok elkészítésében
 • elvégzi a havi, negyedéves és éves zárlati feladatokban meghatározott egyeztetéseket,
 • részt vesz az általános adminisztrációs munkákban,
 • a könyvelési bizonylatok rendezett tárolásáról gondoskodik, a gazdálkodási évet megelőző 2 évnél régebbi iratokat az irattárban elhelyezi,
 • elkészíti az utalványrendeletet a bankhoz,
 • közreműködik az adatok lekérésében, ellenőrzésében, korrekciók elvégzésében,
 • a vonatkozó előírásoknak megfelelően ellátja a feladatkörével kapcsolatos statisztikai adatgyűjtést és szolgáltatást,

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet (kiválasztás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt kérünk benyújtani)
 • Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség
  és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú közgazdasági végzettség és/vagy államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 • Banki pénztáros, jegypénztáros képesítés és/vagy gyakorlat.
 • Forrás integrált ügyviteli rendszer ismerete.

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 

 • Magas szintű etikus magatartás és megbízhatóság
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség
 • Precíz, önálló munkavégzés és terhelhetőség
 • Magas szintű problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. Rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatokat elektronikus úton Veres-Kun Ágnes osztályvezető részére címezve a e-mail címre kérjük megküldeni.
 • Az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a feladatkör megnevezését „pénzügyi és számviteli ügyintéző ÁMGSZ"

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az interjún részt vett jelöltek az interjút követően értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bnpi.hu honlapon szerezhet.